FlashForge Finder

FlashForge Finder er en 3D printer, du kan lage modeller med samme program som du bruker til Ultimakeren (Tinkercad). Denne 3D-printeren er liten og lett å bruke. Bruksområdet er 14x14x14cm. I motsetning til ultimakeren kan denne 3D-printeren bare bruke en farge. FlashForgen bruker PLA som filament, dette er det samme som blir brukt på ultimakeren, bare at det er litt tynnere. Flashforgen og 3D-pennen bruker samme filament og størrelse.  

Brukermanual

Lukk meny